D.R.K. College of Commerce, Kolhapur

Blog Post

  • आपल्या ज्युनियर कॉलेजचा संकेत पाटील याने औरंगाबाद येथे झालेल्या राज्यस्तरीय वूशू स्पर्धेत ६० किलो वजन गटात गोल्ड मेडल पटकाविले व त्याची राष्ट्रीय पातळीवर निवड झाली आहे