D.R.K. College of Commerce, Kolhapur

Blog Post

  • ज्युनियर कॉलेजच्या आदित्य साळोखे याने राज्यस्तरावर रायफल शुटींग स्पर्धेमध्ये सुवर्ण पदक पटकाविले व त्याची राष्ट्रीय स्तरावर निवड झाली