D.R.K. College of Commerce, Kolhapur

Blog Post

  • दि.19/01/2022 रोजी झालेल्या श्री शिवाजी महाविद्यालय, बार्शी आयोजित शिवछत्रपती राज्यस्तरीय आंतरमहाविद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धेत कु. तेजस्विनी संजय पांचाळ हिने उत्तेजनार्थ क्रमांक पटकावला...!