D.R.K. College of Commerce, Kolhapur

Blog Post

  • 39th District Youth festival of Shivaji University kolhapur 2019-20

    युवा महोत्सव मध्ये आपल्या महाविद्यालयाचे वेगवेगळ्या स्पर्धा प्रकारांमध्ये 5 क्रमांक आलेले आहेत.
    त्याबद्दल युवा महोत्सवातील सहभागी संघाचे हार्दिक अभिनंदन 💐💐💐