D.R.K. College of Commerce, Kolhapur

Blog Post

  • राष्ट्रीय शिक्षक दिन सप्ताह सोहळा

    राष्ट्रीय शिक्षक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर प्राचार्यांशी विशेष 'यिन' संवाद... सहभाग प्राचार्य डॉ.विलास पाटील, प्राचार्य डॉ.डी.जी.कणसे, प्राचार्य डॉ.सुरेश साळुंखे संवादकर्ते श्री.निखिल पंडितराव, निवासी_संपादक, 'सकाळ' कोल्हापूर.

    https://www.facebook.com/YINforChange/videos/930916694439599/


    (फेसबुक लाईव्ह - आवश्य पाहा.)