D.R.K. College of Commerce, Kolhapur

Blog Post

  • *दि.5 जानेवारी 2022 रोजी राजर्षी शाहू महाविद्यालय, लातूर येथे झालेल्या राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धेत कु. तेजस्विनी संजय पांचाळ हिने उत्तेजनार्थ क्रमांक पटकावला... यावेळी सन्मानचिन्ह, रोख 1000/- आणि प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले...*